Ustawa emerytalna podzieliła żołnierzy i funkcjonariuszy

Na nabycie uprawnień do emerytury wojskowej nie wpływa przerwa w pełnieniu zawodowej służby wojskowej. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin nie wymaga, aby były żołnierz zawodowy miał nieprzerwany staż służby wojskowej uprawniający do przyznania mu świadczenia emerytalnego. O wiele bardziej istotnym czynnikiem, który ma wpływ na zasadę przyznawania emerytury jest data rozpoczęci zawodowej służby wojskowej.

Taką odpowiedź otrzymał na swoje zapytanie poseł Paweł Szramka od wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Z kolei Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych naciska na przywrócenie systemu emerytalnego, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 roku.

Poseł z ugrupowania Kukiz`15 złożył zapytanie (nr 6491) do Ministerstwa Obrony Narodowej. Wyraził w nim wątpliwości, jakie zgłaszają na spotkaniach żołnierze zawodowi. Pytanie, które zadano brzmi: Czy żołnierzowi zawodowemu, który odejdzie ze służby w armii, a następnie po niespełna dwóch latach do niej powróci, zostanie naliczona wysługa? Czy możliwe będzie kontynuowanie naliczania praw do świadczenia emerytalnego? Czy taka przerwa nie spowoduje utraty możliwości przejścia na emeryturę po 15 latach służby?

ustawa emerytalna

Zmiany w ustawie pragmatycznej weszły w życie niemal dwa lata temu. Nie dają one podstaw do obaw, że żołnierze kontraktowi, którzy mają za sobą 12 lat służby zmuszeni zostaną do odejścia z wojska. Wyniki analizy, która została dokonana przez MON wskazują, że ograniczenie łącznego czasu pełnienia służby kontraktowej do 12 lat było przyczyną odejścia do cywila 229 żołnierzy. Żołnierze ci mogą wrócić do służby. W dalszym ciągu będą oni mieli prawo do przejścia na emeryturę zgodnie z przepisami starej, obowiązującej do końca 2012 roku ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin.

W chwili obecnej na powrót do służby zdecydowało się 60 żołnierzy rezerwy. Żołnierze zawodowi, którzy zostali powołani do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2012 roku w przypadku posiadania co najmniej 15 lat służby nabywają prawa do emerytury wojskowej – takie zapewnienia mogli usłyszeć z ust wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Prawo to zachowają nawet w przypadku przerwy w pełnieniu służby. Żołnierze, którzy zostali powołani do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 roku zgodnie z artykułem 18a i 18b ustawy emerytalnej nabędą prawa do emerytury wojskowej dopiero po przynajmniej 25 latach służby i osiągnięciu 55. roku życia.