Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:        dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej;        dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej z siedzibą w Warszawie;        kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej z siedzibą w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie. Olsztynie, Szczecinie...


Pomoc rekonwersyjna: sposoby realizacji

Zanim nastąpi planowane zwolnienie żołnierza zawodowego z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mówi art  111 pkt 3, 8, 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 pkt 3-5 ustawy dowódca jednostki wojskowej ma obowiązek skierować tego żołnierza w ramach doradztwa zawodowego na zajęcia grupowe. Co ważne, ich termin powinien zostać ustalony wspólnie z żołnierzem. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że do udzielenia pomocy nie dochodzi w sposób automatyczny...