Emerytura wojskowa

Płace i inflacja w służbach mundurowych

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów wyrażające sprzeciw wobec propozycji rządu w zakresie waloryzacji uposażeń. Chodzi o...

Rekonwersja

Szkolenia zawodowe - wymagania

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:        1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych;...

Blog