Emerytura wojskowa

Co warto wiedzieć o przejściu na emeryturę dla byłych żołnierzy

Emerytura wojskowa to forma wynagrodzenia dla byłych żołnierzy, którzy po zakończeniu służby wojskowej przechodzą na emeryturę. Proces rekonwersji oznacza przekształcenie statusu...

add title

Rekonwersja

Szkolenia zawodowe - wymagania

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:        1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych;...

Blog