Emerytura wojskowa

Emerytura bez waloryzacji dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych - skargi wywołane nowymi przepisami

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi, którzy odejdą na emeryturę do końca lutego 2023, nie będą mieli prawa do waloryzacji uposażenia. Wprowadzenie takiego mechanizmu wywołało skargi ze...

add title

Rekonwersja

Szkolenia zawodowe - wymagania

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku o rekonwersję

Udzielaniem pomocy rekonwersyjnej zajmują się następujące organa wojskowe:        1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej do spraw socjalnych;...

Blog