Emerytura bez waloryzacji dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych - skargi wywołane nowymi przepisami

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi, którzy odejdą na emeryturę do końca lutego 2023, nie będą mieli prawa do waloryzacji uposażenia. Wprowadzenie takiego mechanizmu wywołało skargi ze strony funkcjonariuszy i żołnierzy. W artykule przeczytasz o nowych regulacjach dotyczących uposażenia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Ci, którzy zdecydują się na emeryturę do końca lutego 2023 roku, nie będą mieć prawa do waloryzacji. W artykule:...


Co warto wiedzieć o przejściu na emeryturę dla byłych żołnierzy

Emerytura wojskowa to forma wynagrodzenia dla byłych żołnierzy, którzy po zakończeniu służby wojskowej przechodzą na emeryturę. Proces rekonwersji oznacza przekształcenie statusu żołnierza w stan spoczynku na emeryturze. Emerytura wojskowa różni się od zwykłej emerytury państwowej. Warunkiem uzyskania emerytury wojskowej jest odpowiedni staż służby wojskowej oraz spełnienie innych warunków określonych przez prawo wojskowe. Emerytura wojskowa jest wyższa niż...


Płace i inflacja w służbach mundurowych

Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów wyrażające sprzeciw wobec propozycji rządu w zakresie waloryzacji uposażeń. Chodzi o realną inflację i jednoczesne przesunięcie terminu realizacji z 1 stycznia na 1 marca 2023 r. 20 października 2022 r. Rada prawdopodobnie podejmie decyzje, w tym o akcji protestacyjnej. Związkowcy debatowali w ubiegłym tygodniu nad bezczynnością premiera i szefów resortów mundurowych (w tym...


Ustawa emerytalna podzieliła żołnierzy

1. Na terenie kraju żołnierz zawodowy, za uprzednią pisemną zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może, na pisemny wniosek, korzystać z pomocy w zakresie:  a) doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 3 lata,  b) przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata, c) praktyk zawodowych na 3 miesiące przed...


Komu przysługuje i jak jest naliczana emerytura wojskowa?

Już po piętnastu latach służby żołnierze zawodowi mogą liczyć na emeryturę. Jej wysokość wynosi wówczas czterdzieści procent ostatniego uposażenia, do którego zalicza się także najróżniejsze powiększenia. Trzeba jednak pamiętać, że ci, którzy służbę w armii rozpoczęli po 31 grudnia 2012 roku na emeryturę mogą przejść dopiero wtedy, kiedy odsłużą aż dwadzieścia pięć lat. Zasady dotyczące nabywania prawa do emerytury wojskowej określane są w...


Kto i na jakich zasadach może otrzymać wojskową emeryturę?

Wartość emerytury stanowi 40% ostatniego wypłaconego wynagrodzenia z sumą należnych powiększeń. Rewolucja emerytalna dotyczy żołnierzy, którzy pracę w wojsku rozpoczęli po 31 grudnia 2012. W ich przypadku, prawo do emerytury nabywają po odbyciu 25 lat służby. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 520, 6551115), to wykładania przepisów, które dotyczą naliczania i...