Emerytura bez waloryzacji dla funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych - skargi wywołane nowymi przepisami

Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi, którzy odejdą na emeryturę do końca lutego 2023, nie będą mieli prawa do waloryzacji uposażenia. Wprowadzenie takiego mechanizmu wywołało skargi ze strony funkcjonariuszy i żołnierzy.

W artykule przeczytasz o nowych regulacjach dotyczących uposażenia funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. Ci, którzy zdecydują się na emeryturę do końca lutego 2023 roku, nie będą mieć prawa do waloryzacji.

W artykule:

  1. Ostrzeżenie rzecznika praw obywatelskich, Marcina Wiącka, dotyczące braku możliwości skorzystania z waloryzacji.
  2. Szczegóły dotyczące zwiększenia uposażenia od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
  3. Rozczarowanie ze strony żołnierzy i funkcjonariuszy wynikające z braku waloryzacji dla osób, które podjęły decyzję o emeryturze.
  4. Wskazanie ze strony autorów ustawy, że nowe rozwiązania mają zachęcać do pozostania w służbie.
  5. Pojawienie się skarg od funkcjonariuszy i żołnierzy.

Funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi, którzy zdecydowali się na emeryturę wojskową do końca lutego 2023 roku, nie będą mogli liczyć na waloryzację uposażenia o zwiększoną kwotę bazową i przyznany wzrost płac - Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zgodnie z artykułem 41 ust. 3 ustawy z 1 grudnia 2022 roku o specjalnych rozwiązaniach służących realizacji budżetu na rok 2023 (Dz.U. z 2022 roku poz. 2666), uposażenie żołnierzy zawodowych, policjantów i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wypłacane od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku jest każdorazowo zwiększane o jedną piątą różnicy między uposażeniem należnym na 1 marca, obliczonym na podstawie kwoty bazowej ustalonej w budżecie na bieżący rok. W rezultacie wzrosty dla tych formacji będą w końcowym rozrachunku rekompensowane za ich brak w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

Wprowadzenie takiego mechanizmu bardzo rozczarowało żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy podjęli decyzję o odejściu na emeryturę. Dla wielu z nich, których stosunek służbowy zostanie rozwiązany na początku roku, nie będzie uwzględniana waloryzacja kwoty bazowej w wysokości 7,8% tegorocznego wzrostu. W uzasadnieniu do wspomnianej ustawy (znanej jako ustawa budżetowa) autorzy tych rozwiązań wskazali, że taki mechanizm ma zachęcać do pozostania w służbie czynnej żołnierzy i funkcjonariuszy.

Jednak ze względu na te zmiany pojawiły się skargi od funkcjonariuszy i żołnierzy

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.