Kto i na jakich zasadach może otrzymać wojskową emeryturę?

Wartość emerytury stanowi 40% ostatniego wypłaconego wynagrodzenia z sumą należnych powiększeń. Rewolucja emerytalna dotyczy żołnierzy, którzy pracę w wojsku rozpoczęli po 31 grudnia 2012. W ich przypadku, prawo do emerytury nabywają po odbyciu 25 lat służby.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity - Dz.U. 2022 poz. 520, 6551115), to wykładania przepisów, które dotyczą naliczania i przechodzenia na emeryturę.

Informacje dotyczące emerytur dla osób, które rozpoczęły odbywanie pracy przed 31 grudnia 2012 roku.

Zgodnie ze wskazaną ustawą, mianem emeryta wojskowego, określa się osobę, która jest żołnierzem, zwolnionym z odbywania służb wojskowych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa do pobierania emerytury wojskowej. W dniu, w którym nastąpiło zwolnienie musi posiadać odbyte 15 lat służby w szeregach Wojska Polskiego. Skorzystanie z urlopu wychowawczego daje możliwość jednokrotnego wliczenia co najwyżej 3 lat.

Kwotą bazową do ustalenia wysokości emerytury jest wartość ostatniego uposażenia. Wartość mnożona jest przez 40%. Wcześniej wspomniana ustawa przewiduje możliwości, które pozwolą na zwiększenie emerytury. 

Jak zwiększyć emeryturę wojskową?

Wykonywanie służby ponad ustaloną granicę emerytalną realnie wpływa na uzyskiwane świadczenia. Wówczas każdy przepracowany rok pozwala na zwiększenie otrzymywanych pieniędzy o 2,6 procent podstawy wymiaru. Jednocześnie ten procent może być wykorzystany do  zwiększenia emerytury za pracę wykonywaną przed odbywaniem służby. Warto pamiętać, że dotyczy to wyłącznie pierwszych trzech lat. W przypadku dłuższego okresu mnożnikiem jest 1,3 procent podstawy wymiaru. Wliczane są także okresy bezskładkowe, które miały miejsce przed rozpoczęciem służby, pozwala na zwiększenie emerytury o 0,7 procent podstawy wymiaru

Ustawa przewiduje także inne sytuacje, kiedy można zwiększyć emeryturę. Dodatkowe 2 procent podstawy wymiaru przysługuje za każdy rok służby, która była wykonywana w:

  • w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych;
  • w składzie załóg okrętów podwodnych;
  • pełnieniu służby jako nurek lub płetwonurek;
  • w zwalczaniu fizycznym terorryzmu;

Z powiększenia o 1% podstawy wymiaru mogą skorzystać osoby, które:

  • w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach;
  • pływają jako członkowie załogi nawodnych wojskowych jednostek pływających;
  • wykonywały rolę skoczków spadochronowych i saperów
  • odbywały służbę zwiadowczą poza granicami Polski
  • w służbie wywiadowczej za granicą
  • w oddziałach specjalnych

Służba w trakcie wojny

W czasie wojny każdy rozpoczęty miesiąc pozwala dodać do emerytury 0,5 procenta podstawy wymiaru. Jeżeli w trakcie działań na służbie doszło do uszkodzenia ciała i żołnierz uzyskał status inwalidy to może dodatkowo zwiększyć emeryturę o 15 procent podstawy wymiaru. 

Nowe zasady

Według tych zasad na emeryturę mogą przechodzić tylko żołnierze, którzy zostali przyjęci do służby do dnia 31 grudnia 2012 roku. Żołnierze, którzy zostali zatrudnieni po tej dacie zyskają prawo do emerytury dopiero, gdy odsłużą przynajmniej 25 lat.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.