Pomoc rekonwersyjna: czym jest?

Pomoc rekonwersyjna kojarzy się zwłaszcza ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych. Szczególnie odnoszona jest do pomocy, jaką otrzymują żołnierze zawodowi zwalniani ze służby.Samo zwolnienie z zawodowej służby wojskowej nie oznacza końca związków żołnierza z armią.

Żołnierze zawodowi to naprawdę specyficzna grupa zawodowa. Kwalifikacje, które posiadają nie są zaliczane do tych najbardziej pożądanych na rynku pracy. Dochodzą do nich przyzwyczajenia wypracowane przez lata służby, które mogą trudną sytuację na rynku pracy jeszcze bardziej pogarszać. Trzeba jednak pamiętać, że byli żołnierze to niemała grupa ludzi, którzy nierzadko znajdują się jeszcze w wieku produkcyjnym. W związku z tym ustawodawca pomyślał o pomocy rekonwersyjnej, która doskonale pomaga wykorzystać potencjał wciąż młodych często ludzi.

Skąd takie pojęcie?

W słowniku wyrazów obcych oraz trudnych czytamy, że konwersja to „przystosowanie czegoś do jakichś innych celów, zmiana jakiejś działalności, np. zaprzestanie konwersji fabryk zbrojeniowych na potrzeby cywilne”. Konwersja w informatyce rozumiana jest jako „zmiana zapisu z jednego języka na inny lub z jednej wersji językowej na inną bez jednoczesnej zmiany treści informacji”. Słowo konwersja ma pochodzenie łacińskie. Oznacza odwrócenie. W przypadku pomocy rekonwersyjnej w związku celem jest przekształcenie żołnierza w cywila. 

czym jest rekonwersja

Tłumaczenie słowa rekonwersja znaleźć można również w „Słowniku wyrazów obcych i zwrotów grzecznościowych” autorstwa Władysława Kopalińskiego. „Rekonwersja ekon. przestawienie (np. przemysłu) z powrotem ze stopy wojennej na pokojową. Etym. – ang. reconversion 'przywrócenie; jw.'; zob. re-; conversion 'odwrócenie; nawrócenie; zmiana; konwersja z łac. conversio”. Przedrostek Re, który został dodany oznacza w związku z tym nic innego, jak powrót żołnierza do środowiska cywilnego. Celem rekonwersji jest więc ułatwienie byłemu już żołnierzowi powrotu do funkcjonowania w świecie bez munduru. Jak się okazuje, pomoc rekonwersyjna cieszy się ogromną popularnością wśród żołnierzy odchodzących ze służby i naprawdę pomaga w powrocie do życia w cywilu. Coraz więcej żołnierzy decydujących się odejść na emeryturę decyduje się z niej skorzystać.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.