Rekonwersja: formy pomocy

Byli żołnierze zawodowi nie zostają bez pomocy. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych mają obowiązek prowadzić wykaz stanowisk pracy, które związane są z obronnością kraju. Wykazy te prowadzone są na podstawie informacji uzyskanych od odpowiednich instytucji.

W informacjach tych muszą znaleźć się dane odnoszące się o charakteru stanowiska oraz wymagań, które stawiane są wobec kandydata, czyli żołnierz zawodowego. Chodzi o kwestie wykształcenia, doświadczenia wojskowego, a także ewentualnej wiedzy specjalistycznej. Informacje muszą obejmować również zagadnienia związane z procedurą obsady danego stanowiska.Form pomocy dla byłych żołnierzy zawodowych jest jak się okazuje więcej. W okresie dwóch lat od zwolnienia ze służby żołnierz może zdecydować się na skorzystanie z pomocy w zakresie przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, a nawet pośrednictwa pracy.

Pomoc może obejmować zwrot kosztów:

 • przekwalifikowania oraz przyuczenia do zawodu;
 • doradztwa zawodowego;
 • odbycia praktyk zawodowych;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia
 • zakwaterowania podczas szkolenia, praktyk bądź przyuczenia do zawodu.

Warto podkreślić, że z pomocy może skorzystać już żołnierz zawodowy, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku służbowego, a także żołnierz zawodowy przeniesiony do dyspozycji (oczywiście za zgodą dowódcy jednostki).

rekonwersja wojskowych pomoc

Minister Obrony Narodowej ma obowiązek określić:

 • wydając odpowiednie rozporządzenie
 • szczegółowe warunki dotyczące trybu korzystania z pomocy, o której powiedzieliśmy wyżej.

Musi w tym szczególnie uwzględnić tych żołnierzy, których zwolniono ze służby wojskowej w związku z przeprowadzanymi zmianami organizacyjnymi i którzy w związku z tym nie nabyli uprawnień do pobierania świadczeń emerytalnych bądź rentowych.

Rozporządzenie wydawane przez Ministra Obrony Narodowej musi określić zasady korzystania z pomocy przez żołnierzy zawodowych oraz byłych żołnierzy zawodowych w zakresie:

 • przekwalifikowania;
 • doradztwa zawodowego;
 • pośrednictwa pracy;
 • przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się przekwalifikowanie zawodowe bądź przyuczenie do zawodu;
 • przejazdów do miejsca odbywania praktyk zawodowych;
 • zakwaterowania podczas uczestnictwa w szkoleniu, przyuczeniu do zawodu bądź odbywania praktyk zawodowych.

Pomoc rekonwersyjna cieszy się od dawna bardzo dużą popularnością i uznaniem wśród żołnierzy. Jej celem jest pomoc w przejściu z życia w mundurze do życia w cywilu. Rekonwersja pomaga odnaleźć się w świecie pozbawionym munduru.

Zapytaj nas o ofertę w ramach rekonwersji

Wskażemy Ci formy i sposoby wsparcia w zakresie przekwalifikowania zawodowego.