Kto od 23.04.2022r. jest uprawniony do korzystania z pomocy rekonwersyjnej?

W praktyce okazuje się, że są to niemalże wszyscy żołnierze poza tymi, którzy zwolnieni zostali z powodu: zrzeczenia się polskiego obywatelstwa; prawomocnego orzeczenia dotyczącego wymierzenia kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej; prawomocnego orzeczenia dotyczącego środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia ze służby bądź zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego; skazania prawomocnym wyrokiem sądu za karę...


Rekonwersja: formy pomocy

Byli żołnierze zawodowi nie zostają bez pomocy. Szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych mają obowiązek prowadzić wykaz stanowisk pracy, które związane są z obronnością kraju. Wykazy te prowadzone są na podstawie informacji uzyskanych od odpowiednich instytucji. W informacjach tych muszą znaleźć się dane odnoszące się o charakteru stanowiska oraz wymagań, które stawiane są wobec kandydata, czyli żołnierz zawodowego. Chodzi o kwestie wykształcenia, doświadczenia...


Pomoc rekonwersyjna: czym jest?

Pomoc rekonwersyjna kojarzy się zwłaszcza ze służbą wojskową żołnierzy zawodowych. Szczególnie odnoszona jest do pomocy, jaką otrzymują żołnierze zawodowi zwalniani ze służby.Samo zwolnienie z zawodowej służby wojskowej nie oznacza końca związków żołnierza z armią. Żołnierze zawodowi to naprawdę specyficzna grupa zawodowa. Kwalifikacje, które posiadają nie są zaliczane do tych najbardziej pożądanych na rynku pracy. Dochodzą do nich przyzwyczajenia...