Komu przysługuje i jak jest naliczana emerytura wojskowa?

Już po piętnastu latach służby żołnierze zawodowi mogą liczyć na emeryturę. Jej wysokość wynosi wówczas czterdzieści procent ostatniego uposażenia, do którego zalicza się także najróżniejsze powiększenia. Trzeba jednak pamiętać, że ci, którzy służbę w armii rozpoczęli po 31 grudnia 2012 roku na emeryturę mogą przejść dopiero wtedy, kiedy odsłużą aż dwadzieścia pięć lat. Zasady dotyczące nabywania prawa do emerytury wojskowej określane są w...


Ustawa emerytalna podzieliła żołnierzy i funkcjonariuszy

Na nabycie uprawnień do emerytury wojskowej nie wpływa przerwa w pełnieniu zawodowej służby wojskowej. Ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin nie wymaga, aby były żołnierz zawodowy miał nieprzerwany staż służby wojskowej uprawniający do przyznania mu świadczenia emerytalnego. O wiele bardziej istotnym czynnikiem, który ma wpływ na zasadę przyznawania emerytury jest data rozpoczęci zawodowej służby wojskowej. Taką odpowiedź otrzymał na...


Kto i na jakich zasadach może otrzymać wojskową emeryturę?

Żołnierze zawodowi mogą przejść na emeryturę po 15 latach służby. Zyskują wówczas prawo do otrzymania świadczenia wynoszącego 40 procent ostatniego uposażenia powiększonego o różne dodatki. Żołnierze, którzy zostali zatrudnieni w wojsku po 31 grudnia 2012 nabędą prawa emerytalne dopiero po odsłużeniu 25 lat. Zasady nabywania praw do wojskowej emerytury zostały określone w przyjętej 10 grudnia 1993 roku ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich...